Bel voor meer informatie 0543 472 334

Water

Waterkwaliteit, van levensbelang voor elke plant

Waterkwaliteit is van levensbelang voor elke plant. De groei en gezondheid staat of valt met een juiste kwaliteit van water, dat de plant in zijn leven krijgt. Gezonde planten en daarmee een betere oogst is een resultante van de juiste waterkwaliteit. Wat bepaalt de kwaliteit van water? De typen stoffen en hoeveelheid ervan in water, zoals voedingstoffen, zuurstof, pH doch ook gifstoffen. Dit zijn onder andere de metingen, die men wil verrichten om de waterkwaliteit te bepalen. Onze meters zijn prima toegerust om de juiste meetresultaten te verkrijgen voor een juiste water- en bewateringsmanagement.

Waterdrop

Chloormeters

EC-Meters

pH-Meters

Zuurstofmeters

Ionenmeters